Κόντρα στην αυθόρμητη πορεία των πραγμάτων

“Kάνουμε πολιτική ενάντια στην αυθόρμητη πορεία των πραγμάτων…”

Enrico Berlinguer

Comments are closed.