ΥΠΟΔΟΧΗ

Trieste2013 491

Αγαπητέ επισκέπτη,

το παρόν ιστολόγιο περιλαμβάνει κείμενα που συντάχθηκαν καθ΄οδόν κατά τη διάρκεια της διαδρομής: Πάτρα-Darmstadt-München-Paris-Rostock-London-Erlangen-Nürnberg-München-Πάτρα-Μεσολόγγι-München-Trieste-Πάτρα… Καταγραφές λόγου που υπαινικτικά φιλοδόξησαν -άγνωστο εάν το κατόρθωσαν ή το κατορθώνουν- να συμβάλλουν στην εκγύμναση των αισθημάτων και της ψυχής στη διάκριση των ουσιαστικών και καίριων από τα ανούσια και ασήμαντα, σε μια τρικυμισμένη εποχή ραγδαίων αλλαγών, οικονομικής ένδοιας και πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, μέσα σε μια Ευρώπη που κλυδωνίζεται από την βαθύτατη κρίση, σπαράσσεται από τις ασύμμετρες απειλές του τυφλού θρησκευτικού φανατισμού και αναζητά εναγωνίως το επόμενο μεγάλο βήμα…

Dear visitor,

this blog contains passages and texts written during the road trip Patras-Darmstadt-München-Paris-Rostock-London-Erlangen-Nürnberg-München-Patras-Μeloggi-München-Trieste-Patras… They subtly aspire- it remains unclear whether they manage or fail to contribute to training heart and soul to distinguish between key aspects of a balanced life and meaninglessness and insignificance in a turbulent time of kaleidoscopic changes, penury, collapse of values, devastation of the till now “known” world order and unprecedented uncertainty, whilst Europe is shaken by a deep and wide crisis and desperately seeks after the next breakthrough…

Αφήστε μια απάντηση