Ξορκίζοντας το σκούριασμα της υπομονής…

Rost

 

 

 

 

 

Nα κάνει ο Θεός ποτέ

να μη φυτρώσει

Απάνω στο σίδερο της

υπομονής μας

(και μας το φάει)

Εκείνο το πυρρόχρωμο

χορτάρι της σκουριάς ,

το φοβερό.

 

Ζήσιμος Λορεντζάτος ( 1915-2004), Collectanea

Λορεντυατοσ

Comments are closed.