Φωτογραφία προφίλ

Γιαννακόπουλος ΒασίλειοςOffline

  Δημιουργία μενού και συσχέτιση με το περιεχόμενο

  Στο μενού Εμφάνιση επιλέγετε Μενού και ενεργοποιείτε την επιλογή Δημιουργία Μενού. Συμπληρώστε το Όνομα μενού. Σαν προεπιλογή όλες οι Σελίδες που έχετε δημιουργήσει είναι μέσα στη Δομή του μενού. Αν θέλετε να ενσωματώσετε άρθρο ή μια κατηγορία άρθρων μέσα στη δομή μενού θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Κατηγορίες και να επιλέξετε την κατηγορία που […]

  Read More

  Δημιουργία Κατηγοριών, Άρθρων

  Σε αυτό το σημείο ορίζετε δυναμικά το περιεχόμενο στον ιστότοπο ‐ ιστολόγιο σας. Για να μπορέσετε να εισάγετε ένα νέο άρθρο θα πρέπει να ορισθούν πρώτα κατηγορίες. Στο μενού Άρθρα επιλέγετε Κατηγορίες. Ορίστε το Όνομα, το Σύντομο όνομα, Περιγραφή καθώς και αν η κατηγορία που ορίσατε είναι υποενότητα ή όχι στην επιλογή Γονέας. Επαναλάβετε τη […]

  Read More

  Δημιουργία σελίδων

  Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα. Στο Μενού Σελίδες βλέπετε τις υπάρχουσες σελίδες καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα. Στην Προσθήκη νέας εμφανίζετε το παρακάτω παράθυρο με τα σημεία που θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή. Γράφετε τον τίτλο της σελίδας στο σημείο «Δώστε τον τίτλο εδώ». Στη συνέχεια προσθέστε […]

  Read More

  Ορισμός Τίτλου, Υπότιτλου και άλλες ρυθμίσεις

  Στο Μενού Ρυθμίσεις επιλέγετε Γενικά. Σε αυτό το σημείο αλλάζετε τον τίτλο και τον υπότιτλο του ιστοτόπου – ιστολογίου  

  Read More

  Είσοδος στην Υπηρεσία

  Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέξτε Log in πάνω αριστερά στην οθόνης σας.   Θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία Ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του Upnet ID σας και να πατήστε σύνδεση Μετά την σύνδεσή σας θα εμφανίζετε στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης σας το μενού […]

  Read More
  Please wait...