Φωτογραφία προφίλ

Γιαννακόπουλος ΒασίλειοςOffline

  Base

  Name

  Γιαννακόπουλος Βασίλειος

  Προπτυχιακές Σπουδές

  Δοκιμή

  Έτος εισαγωγής προπτυχιακών σπουδών

  08/06/2023

  Μεταπτυχιακές Σπουδές

  Ναι

  Έτος εισαγωγής μεταπτυχιακών σπουδών

  01/02/2024

  Τρέχουσα απασχόληση

  ΤΣΑΛ

  Τηλέφωνο