Προσωπικά Ιστολόγια

Φιλοξενία Ιστολογιών του Διδακτικού Προσωπικού

Το Upnet προσφέρει σε όλο το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών που διαθέτουν Upnet ID, την υπηρεσία προσωπικών ιστολογίων.
Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σελίδες που θα δημιουργήσουν ή που διατηρούν είναι ή θα είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια κοινότητα του Internet και θα υποστηρίζονται από πλευράς υλικού και βασικού λογισμικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του Upnet.

Η ονοματοδοσία για την υπηρεσία προσωπικών ιστολογίων είναι με urls της μορφής: https://blogs.upatras.gr/username.
Ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής μπορεί να φτιάξει το ιστολόγιο του, ενδεχομένως να αυτοπαρουσιάζεται μέσα από το βιογραφικό του, να αναρτά κείμενο, εικόνες και βίντεο και να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

Επίσης, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Δραστηριότητα – Μια σύνοψη της δραστηριότητας όλων των χρηστών του blogs.upatras.gr, όπως άρθρα που έχει γράψει κανείς στο προσωπικό του ιστολόγιο, σχόλια, ομάδες, κ.ά. Η αναφορά σε άλλους χρήστες γίνεται με πρόσθεση του χαρακτήρα @ μπροστά από το username τους.
  • Μέλη – Κατάλογος όλων των χρηστών του blogs.upatras.gr.
  • Ιστολόγια – Κατάλογος όλων των προσωπικών ιστολογίων των χρηστών.

Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε Upnet ID. Δικαίωμα πρόσβασης έχει όλο το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών(ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΔΕΠ).

Η υπηρεσία είναι ενεργή όσο είναι ενεργός ο προσωπικός λογαριασμός Upnet ID του χρήστη.