Δημιουργία μενού και συσχέτιση με το περιεχόμενο

Στο μενού Εμφάνιση επιλέγετε Μενού και ενεργοποιείτε την επιλογή Δημιουργία Μενού. Συμπληρώστε το Όνομα μενού. Σαν προεπιλογή όλες οι Σελίδες που έχετε δημιουργήσει είναι μέσα στη Δομή του μενού. Αν θέλετε να ενσωματώσετε άρθρο ή μια κατηγορία άρθρων μέσα στη δομή μενού θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Κατηγορίες και να επιλέξετε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει. Στις Επιλογές προβολής ενεργοποιήστε τα Άρθρα. Στη συνέχεια επιλέξτε Άρθρα και μέσα από εκεί επιλέξτε το άρθρο που σας ενδιαφέρει.
events_menu

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε και δεύτερο Μενού θα πρέπει πατήστε φτιάξτε ένα νέο ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Η πλατφόρμα wordpress ενσωματώνει το πρώτο μενού που το ορίζει ως κύριο και το τοποθετεί στην αρχική σελίδα. Αν ο χρήστης έχει δημιουργήσει παραπάνω από ένα μενού, τότε θα πρέπει να ορίσει ποιο θα είναι το πρωτεύων μενού μέσα από την καρτέλα Διαχείριση τοποθεσιών.


Δημιουργία Κατηγοριών, Άρθρων

Σε αυτό το σημείο ορίζετε δυναμικά το περιεχόμενο στον ιστότοπο ‐ ιστολόγιο σας. Για να μπορέσετε να εισάγετε ένα νέο άρθρο θα πρέπει να ορισθούν πρώτα κατηγορίες.

Στο μενού Άρθρα επιλέγετε Κατηγορίες. Ορίστε το Όνομα, το Σύντομο όνομα, Περιγραφή καθώς και αν η κατηγορία που ορίσατε είναι υποενότητα ή όχι στην επιλογή Γονέας.
Επαναλάβετε τη διαδικασία ορίζοντας όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τη δομή που έχετε ορίσει.

events_categories

Μετά τον ορισμό των κατηγοριών και υποκατηγοριών μπορείτε να συντάξετε τα αρχικά άρθρα που έχετε ορίσει. Από το μενού Άρθρα επιλέξτε «Νέο άρθρο».

events_posts

Σε αυτό το σημείο συμπληρώστε τον τίτλο στο Δώστε τον τίτλο εδώ, εισάγετε το κείμενο και επιλέξτε Προσθήκη πολυμέσων αν θέλετε να προσθέσετε φωτογραφίες. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ορίσετε δυναμικό περιεχόμενο. Από τις Επιλογές προβολής ενεργοποιήστε την επιλογή Συζήτηση και στη συνέχεια επιλέξτε Επιτρέπονται σχόλια για να επιτρέψετε στους αναγνώστες να μπορούν να σχολιάζουν το συγκεκριμένο άρθρο. Στις Κατηγορίες ορίζετε την κατηγορία στην οποία θα υπάγετε το συγκεκριμένο άρθρο. Η τελευταία ενέργεια που θα πρέπει να γίνει είναι η Δημοσίευση.


Δημιουργία σελίδων

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα.

Στο Μενού Σελίδες βλέπετε τις υπάρχουσες σελίδες καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα.

events_pages

Στην Προσθήκη νέας εμφανίζετε το παρακάτω παράθυρο με τα σημεία που θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή.

events_add_page

Γράφετε τον τίτλο της σελίδας στο σημείο «Δώστε τον τίτλο εδώ». Στη συνέχεια προσθέστε το κείμενο. Αν επιθυμείτε να εμπλουτίσετε τη σελίδα σας με πολυμέσα μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προσθήκη πολυμέσων.
Ακριβώς κάτω από την σελίδα που έχετε ξεκινήσει να συντάσσετε μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες της σελίδας. Για να εμφανιστούν περισσότερες ιδιότητες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν από τις «Επιλογές προβολής». Μια σημαντική ιδιότητα μίας σελίδας είναι αν είναι ενεργοποιημένη η Συζήτηση και το αν Επιτρέπονται τα σχόλια. Σε ένα ιστότοπο με στατικό περιεχόμενο τα σχόλια δε χρειάζονται. Στη συνέχεια επιλέξτε «Δημοσίευση».


Είσοδος στην Υπηρεσία

1 Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέξτε Log in πάνω αριστερά στην οθόνης σας.

blogs_1
2  Θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία Ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του Upnet ID σας και να πατήστε σύνδεση
blogs_2

3 Μετά την σύνδεσή σας θα εμφανίζετε στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης σας το μενού «Οι Ιστότοποί μου» (1) Εκεί επιλέγετε τον ιστότοπο με το username σας (2) και σας εμφανίζονται δυο βασικές επιλογές ο «Πίνακας ελέγχου» (3) όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τον ιστότοπο σας και η επιλογή «Επισκεφθείτε τον ιστότοπο» (4) όπου μπορείτε να δείτε πως φαίνεται ο ιστότοπός σας στους άλλους.

blogs_3

4 Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τον πίνακα ελέγχου του blog σας.

blogs_4

5 Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε την αρχική σελίδα του blog σας όπως αυτή είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
blogs_5


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων