Συνέδρια

 • Anatoliotakis, Nikolaos E., Panagiotis Koustoumpardis, and Konstantinos Moustakas. “Cloth mechanical parameter estimation and simulation for optimized robotic manipulation.” Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, ICCV, Oct 11-17, pp. 2612-2620, 2021.
 • Dadiotis, I. D., Sakellariou, J. S., Koustoumpardis, P. N.Development of a low-cost force sensory system for force control via small grippers of cooperative mobile robots used for fabric manipulation”, RAAD 2021, Mech Mach Sci, 102:47-58, June 2021 doi
 • George Pagounis, Panagiotis Koustoumpardis and Nikos Aspragathos, “Robot motion control using EMG Signals and Expert System for Teleoperation”, In: Zeghloul S., Laribi M., Sandoval Arevalo J. (eds) Advances in Service and Industrial Robotics. (RAAD 2020), Mechanisms and Machine Science, vol 84. Springer, 137-148, June 2020.
 • Ioannis Misios, Panagiotis N. Koustoumpardis and Nikos A. Aspragathos, “Gain scheduled PID force control of a robotic arm for sewing fabrics”, 28th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD 2019), Springer, pp. 104-114, June 2019. (Best Regular Paper Award)
 • Abdel-Nasser Sharkawy, Panagiotis Koustoumpardis, Nikos A. Aspragathos, “Variable Admittance Control for Human-Robot Collaboration Based on Online Neural Network Training”, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018), Madrid, Spain, October 1-5, 2018.
 • Sharkawy, A. N., Koustoumpardis, P. N., & Aspragathos, N. A., “Manipulator Collision Detection and Collided Link Identification Based on Neural Networks”, 27th International Conference on Robotics in Alpe-Adria Danube Region, pp. 3-12, Springer, Cham., June 2018.
 • C Moulianitis, A.I Manettas, P.N Koustoumpardis, N.A Aspragathos, “Posturometry: Quantifying human antigravitational responses with the use of wearable inertial sensors”, Gamma Workshop, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland, 24-25 November 2017.
 • Koustoumpardis P.Ν., Smyrnis S., Aspragathos N.Α. “A 3-Finger Robotic Gripper for Grasping Fabrics Based on Cams-Followers Mechanism”, (Turin, Italy, 21-23 June, RAAD 2017) In: Ferraresi C., Quaglia G. (eds) Advances in Service and Industrial Robotics., Mechanisms and Machine Science, vol 49. Springer, 2018.
 • Christos N. Kapsalas, John S. Sakellariou, Panagiotis N. Koustoumpardis, Nikos A. Aspragathos, “On the vibration control of a flexible metallic beam handled by an industrial robot through an ARX-based modelling methodology”, 25th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD 2016), Serbia, July 2016.
 • Panagiotis N. Koustoumpardis, Kostas X. Nastos and Nikos A. Aspragathos. “Underactuated 3-finger robotic gripper for grasping fabrics”, 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2014, Slovakia, September 2014.
 • Fotios Dimeas, Panagiotis Koustoumpardis and Nikos Aspragathos, “Control of a Power Assisted Lifting Device”, 21th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2012, 10 – 13 September 2012, Naples, Italy, 2012.
 • Koustoumpardis Panagiotis and Aspragathos Nikos, “Interactive robot handling of non-rigid materials (fabrics and cloths)”, Journées Nationales de la Robotique Interactive, JNRI 2011, Paris, 2011.
 • Dimitra Triantafyllou, Panagiotis N. Koustoumpardis, Nikos A. Aspragathos, “Model Reference Fuzzy Learning Force Control for Robotized Sewing“, 19th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2011), Corfu, Greece, June 20-23, pp. 1460-1465, 2011.
 • Παναγιώτης Κουστουμπάρδης, Νίκος Ασπράγκαθος, “Συνεργασία Ρομπότ-Ανθρώπου για το Χειρισμό Υφασμάτων“, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής – ΠΣΡ’09, Αθήνα, 2009.
 • Panagiotis N. Koustoumpardis, Nikos A. Aspragathos, “Robot-Human Cooperation Holding and Handling a Piece of Fabric“, 11th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, CLAWAR’2008, Coimbra, Portugal, 8-10 September, pp. 820-827, 2008.
 • Koustoumpardis, P.N., Aspragathos, N.A., D’Addona, D., Teti, R., “Evaluating and Calculating the Properties of Rigid and Non-rigid Materials Via Neural Networks“, 6th CIRP Int. Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering – CIRP ICME ’08, Napoli, 23-25 July, 2008.
 • D’Addona, R. Teti, P.N. Koustoumpardis, N.A. Aspragathos, “Intelligent evaluation of ultimate strength prediction of composites and fabrics’ extensibility“, Fourth Virtual International Conference on Innovative Production Machines and Systems, I*PROMS, 2008.
 • Panagiotis N. Koustoumpardis and Nikos A. Aspragathos, “Neural network force control for robotized handling of fabrics“, International Conference on Control, Automation and Systems, ICCAS 2007, COEX, Seoul , Korea, pp. 566-571, 17-20 October, 2007.
 • Paraskevi Zacharia, George Zoumponos, Panagiotis Koustoumpardis, Aristotelis Zabetakis & Nikos Aspragathos, Robot Handling of Non-Rigid Materials Lying on a Working Table”, ITC&DC International Textile, Clothing & Design Conference, Dubrovnik, Croatia, 8-11 October, 2006.
 • N. Koustoumpardis, G.T. Zoumponos, P.Th. Zacharia, I.G. Mariolis, I. Xatzis, G. Evagelidis, A. Zabetakis, Handling of non-rigid materials with robots (XROMA), application in robotic sewing”, 37th International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, Slovenia, 15-17 June, 2006.
 • N. Koustoumpardis, N.A. Aspragathos, A Review of Gripping Devices for Fabric Handling”, International Conference on Intelligent Manipulation and Grasping IMG04, Genova, Italy, ISBN 88 900 426-1-3, pp. 229-234, July 2004.
 • N. Koustoumpardis, L.N. Misopolinos, N.A. Aspragathos, Intelligent Vision Determination of Material’s Wrinkles in Robotized Handling”, Hellenic-European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference HERCMA ‘2001 , Athens, pp. 180-185, ISBN 960-85176-8-0, 20-22 September 2001.
 • Koustoumpardis P.N., Aspragathos N.A., Neuro-Control of Force applied by a robot in fabric handling tasks”, Proceedings of 8 th IEEE Mediterranean Conference on Control & Automation MED 2000, Patras, Greece, July 2000.
 • Koustoumpardis P.N., Aspragathos N.A., Control and Sensor Integration in Designing Grippers for Handling Fabrics”, 8 th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD’99, Munich, pp. 291-296, June 1999.