Επικοινωνία

Παναγιώτης Κουστουμπάρδης

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Κτήριο Επέκτασης, 1ος όροφος

Τηλ.    : 2610 969491
e-mail : koust@mech.upatras.gr