Βιογραφικό

Κουστουμπάρδης Παναγιώτης Koustoumpardis Panagiotis

Ο Δρ. Παναγιώτης Ν. Κουστουμπάρδης είναι Μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ομάδας Ρομποτικής και μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών από όπου και απέκτησε το δίπλωμα του Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού το 1998. Είναι επίσης διδάκτορας Ρομποτικής του ίδιου Τμήματος και διδάσκει στα μαθήματα ‘Ρομποτική’, ‘Βιομηχανικός Αυτοματισμός’, ‘Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές’ και ‘Κινηματική Μηχανών και Μηχανισμών’. Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος λειτουργίας της δράσης εκπαιδευτικής ρομποτικής Robots@MET του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2004-2006 δίδασκε το μάθημα ‘Ρομποτική’ στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΑΤΕΙ Πατρών. Το 2004-2005 ήταν εργαστηριακός συνεργάτης των μαθημάτων Βάσεις Δεδομένων και Δομές Δεδομένων στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ρομποτική, ο σχεδιασμός/κατασκευή ρομποτικών συστημάτων και βιομιμητικών ρομποτικών αρπαγών, ο ευφυής έλεγχος, η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και η μηχανική όραση σε ρομποτικές εφαρμογές όπως ο ρομποτικός έλεγχος δύναμης και ο ευφυής χειρισμός υπέρ-εύκαμπτων αντικειμένων και πρόσφατα η συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ για τον χειρισμό εύκαμπτων αντικειμένων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή διεθνών/εθνικών ερευνητικών προτάσεων (και ως επιστημονικός υπεύθυνος) και έχει πάρει μέρος στην πλειοψηφία των ερευνητικών ομάδων υλοποίησης των ερευνητικών έργων της Ομάδας Ρομποτικής και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε ένα ολοκληρωμένο έργο. Έχει καθοδηγήσει και συν-επιβλέψει περισσότερες από 40 σπουδαστικές και διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών και των τριών τμημάτων (ΤΜΑΜ, ΤΗΜΤΥ, ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 42 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει 3 πανεπιστημιακές σημειώσεις καθώς και αντίστοιχο εργαστηριακό υλικό. Έχει συνδιοργανώσει 2 Special Issues σε διεθνή περιοδικά και έχει συγγράψει τους αντίστοιχους προλόγους των ειδικών εκδόσεων. Ήταν Associate Editor και Guest Editor σε τρία διεθνή περιοδικά, Editor σε ένα βιβλίο, Co-chair σε ένα διεθνές συνέδριο. Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε 26 διεθνή περιοδικά, κριτής σε 22 διεθνή συνέδρια και μέλος Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής ενός συνεδρίου. Ήταν κύριο μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου και 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρομποτικής. Είναι ιδρυτικό μέλος (το 2001) της Λέσχης Ρομποτικής και Επιστημονικός Υπεύθυνος (από το 2019) της Λέσχης Ρομποτικής του Παν/μιου Πατρών. Είναι συντονιστής της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής Δ. Ελλάδας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής του ΕΕΛΛΑΚ καθώς επίσης κριτής και προπονητής σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επίσης, έχει διοργανώσει μία επιστημονική ημερίδα Ρομποτικής και ήταν προσκεκλημένος ομιλητής σε ημερίδες και workshops. Είναι μέλος επιτροπών επαλήθευσης έργων, ελέγχου και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» του ΕΣΠΑ. Είναι μέλος του Textile ETP Expert Community, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE), του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η).

Περισσότερες πληροφορίες και επιστημονικοί δείκτες:

 Scopus linkGoogle_Scholar_logo_2015 PublonsLinked in  YouTube