Tag Archives: UPENSKILLS

Οι ήπιες δεξιότητες αρωγός της νεανικής επιχειρηματικότητας

Σχήμα 1: Προτάσεις για τη βελτίωση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Σχήμα 1: Προτάσεις για τη βελτίωση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Οι ήπιες δεξιότητες, γνωστές και ως soft skills, θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματικότητα των νέων. Συνοψίζοντας τα ευρήματα της ομάδας εστιασμένης συζήτησης (focus group) που διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “UPENSKILLS: Αναβαθμίζοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες” στις 4.3.2020 στο POS4Work στην Πάτρα, οι ήπιες δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Αυτοέλεγχο
  • Διαχείριση της αποτυχίας και Προσαρμοστικότητα
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και Δημιουργία ιδεών
  • Συνεργασία και Πειθώ
  • Μάθηση και Επικοινωνία
  • Επιμονή
  • Ανάληψη ευθύνης

Ιδιαίτερα, η συζήτηση ανέδειξε την σημαντικότητα των ήπιων δεξιοτήτων διαχείρισης άγχους που απαιτεί η ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων και η αβεβαιότητα στην πορεία μιας εταιρείας. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την αντίληψη της επιστημονικής κοινότητας ότι η αποφυγή της αβεβαιότητας και ο φόβος της επιχειρηματικής αποτυχίας στην Ελλάδα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που περιορίζουν την καινοτομία στη χώρα.

Όσον αφορά τις μεθόδους για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση υπέδειξαν ως πιο κατάλληλες τις διαδραστικές μεθόδους μάθησης, όπως η επίλυση προβλημάτων (problem-solving), η ανάληψη εργασιών (project-based) και γενικότερα η εμπειρική μάθηση. Η ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης, από το δημοτικό ως το Πανεπιστήμιο, με διαδραστικές μεθόδους, η εμπλοκή με την μη-τυπική εκπαίδευση (όπως η κοινωνική εργασία) και τον εθελοντισμό (συμμετοχή σε ομάδες και ενώσεις νέων, όπως οι φοιτητικές οργανώσεις) θεωρούνται σημαντικοί δρόμοι ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος και των προσωπικών δεξιοτήτων.

Η συζήτηση αποκάλυψε επίσης ότι πολλές από τις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες που αναζητούν βοήθεια από δομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από αναγκαιότητα και όχι λόγω μιας εντοπισμένης επιχειρηματικής ευκαιρίας. Η τελευταία Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ πάντως δείχνει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας για 4η συνεχή χρονιά, με το 48,9% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων να δηλώνουν ότι ξεκίνησαν διαβλέποντας μία επιχειρηματική ευκαιρία. Οι συμμετέχοντες στο Focus Group παραδέχθηκαν ότι η κουλτούρα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα έχει βελτιωθεί από το 2012, όμως απαιτείται πολύ προσπάθεια ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του επιχειρηματία στην Ελλάδα.

Τα κίνητρα για τη συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα είναι κυρίως προσωπικά, όπως η αυτονομία (ο επιχειρηματίας είναι αφεντικό του εαυτού του), η ευελιξία, η δημιουργικότητα, η ενασχόληση με αγαπημένο αντικείμενο, η κοινωνική αναγνώριση και τα οικονομικά οφέλη. Τα αντικίνητρα σχετίζονται κυρίως με το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας και περιλαμβάνουν την υψηλή φορολογία, τη γραφειοκρατία και το υπερβολικό κόστος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η ευκολία στη διαδικασία έναρξης μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα παρουσιάζεται ως το μόνο ισχυρό κίνητρο που σχετίζεται με το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ η φορολογία εμφανίζεται ως το πιο κρίσιμο αντικίνητρο.

Τέλος, όσον αφορά το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα ευρήματα υπογράμμισαν την περιορισμένη κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων που δημιουργούνται από νέους. Η περαιτέρω βελτίωση του οικοσυστήματος θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για χρηματοδότηση των εμπλεκόμενων φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία ενός πλάνου βιωσιμότητας και τη συνεργασία μεταξύ τους.

Οι ιδέες των συμμετεχόντων για τη βελτίωση της νεανικής επιχειρηματικότητας στη χώρα παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Ας επισημάνουμε την πιο σημαντική: τη δημιουργία ενός ουσιαστικού συστήματος επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, που όμως έχουν σημαντικό ρόλο και συμμετέχουν στην επονομαζόμενη Τριπλή Έλικα της Καινοτομίας (δηλαδή τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και το κεντρικό κράτος). Ευελπιστούμε ότι η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του UPENSKILLS Focus Group θα προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή τη συνεργασία.
Loading…
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

UPENSKILLS: Αναβαθμίζοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες

Η Λετονία, μία νέα χώρα -που απέκτησε την ανεξαρτησία της μόλις το 1991- δίνει τόπο στα νιάτα. Από τη Ρίγα της Λετονίας και με συντονιστή το Ινστιτούτο Οικονομικών Επιστημών της Λετονικής Ακαδημίας Επιστημών ξεκίνησε το έργο με τίτλο “UPENSKILLS: Upgrading Entrepreneurial Skills”. Στόχος του έργου UPENSKILLS είναι η αναβάθμιση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων, καθώς η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Erasmus+, στη Βασική Δράση II για την ενίσχυση των συμπράξεων ανάπτυξης δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας. 

Οι εταίροι του έργου στην Λετονική Ακαδημία Επιστημών

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο έργο συμμετέχει ο μη-κυβερνητικός οργανισμός της Λετονικής Ακαδημίας Επιστημών που υποστηρίζει τη νεολαία με την ονομασία Baltic Ontopsychology Association, ως συντονιστής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Burgos της Ισπανίας (CEEI Burgos), το Norwegian University of Science and Technology και τρεις οργανισμοί υποστήριξης της νεολαίας, ο Youth Association Breza στην Κροατία, INPRO Association στην Πολωνία και ο Young Effect Organisation στην Ιταλία.

Το κτίριο της Λετονικής Ακαδημίας Επιστημών, αρχιτεκτονικής σταλινικού κλασικισμού (πηγή: Wikimedia Commons)

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ήταν εποικοδομητική και διεξήχθη στη Ρίγα στις 11 Δεκεμβρίου 2019 στο εμβληματικό κτίριο ουρανοξύστη της Λετονικής Ακαδημίας Επιστημών, ένα από τα δείγματα της σταλινικής αρχιτεκτονικής που δημιουργήθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ώστε υμνηθεί η νίκη της Ρωσίας επί της Ναζιστικής Γερμανίας. Στο έργο UPENSKILLS μετά την αρχική ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών των νέων επιχειρηματικών για δεξιότητες που θα επιτρέψουν την προσωπική τους ανάπτυξη, θα ακολουθήσει η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με κύριο εργαλεία τα method cards. Οι οικοδεσπότες, εξαιρετικά φιλόξενοι, απέδειξαν έμπρακτα την στήριξη στους νέους: η εξαιρετική Eliza, η αναπληρώτρια της project manager, είναι μόλις 18 χρονών και δουλεύει στο έργο ταυτόχρονα με το σχολείο της. 

Η πόλη της Ρίγας από το παρατηρητήριο της Λετονικής Ακαδημίας Επιστημών

Στην Eliza, εκτός από την οργάνωση και το συντονισμό της συνάντηση οφείλω την εντρύφηση στην ιστορία της χώρας και την ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην πόλη της Ρίγας. Η Ρίγα εμπορικό πέρασμα των Βίκινγκ ήδη από το 2ο αιώνα μ.Χ, θεωρείται ότι ιδρύθηκε το 1201 από το Γερμανό επίσκοπο Αλβέρτο. Από τότε η πόλη άλλαζε χέρια μεταξύ Γερμανών, Σουηδών, Πολωνών και Ρώσων και έχει ζήσει μόνο περίπου 50 χρόνια ανεξαρτησίας, εκείνα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων και μετά το 1991. 

House of the Blackheads: Ένα κτίριο του 14ου αιώνα όπου κατοικούσαν οι ανύπαντροι έμποροι

Η Ρίγα χωρίζεται από τον ποταμό Daugava, σε παλιά και νέα. Στην παλιά Ρίγα, τα εξαιρετικής ομορφιάς art nouveau κτίρια του 19ου αιώνα, με τα υπέροχα αγάλματα στις μετόπες τους, στέκονται δίπλα σε γοτθικούς καθεδρικούς και εμπορικά των μεσαιωνικών χρόνων από όταν η πόλη άκμαζε ως μέλος της Χανσεατική Ένωση, και σε συνδυασμό με διάσπαρτα κτίρια της ρωσικής περιόδου, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αστικό σύνολο. Στη νέα Ρίγα μας εντυπωσίασε το μοντέρνο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Grāmata στα λετονικά σημαίνει βιβλία και οι Λετονοί σίγουρα τα αγαπούν πολύ. Το 2014, πριν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου, με μία συμβολική κίνηση οι κάτοικοι μετέφεραν μέσω μιας ανθρώπινης αλυσίδας βιβλία από το παλιό στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Η κίνηση παραπέμπει στην Βαλτική ανθρώπινη αλυσίδα του 1989, και συνέδεε τις τρεις χώρες της Βαλτικής, τη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία, ως μία ειρηνική διαδήλωση για την ανεξαρτησία τους από την ΕΣΣΔ.

Με χαρά θα ξαναγυρίσουμε στη γοητευτική Ρίγα και στους φιλόξενους εταίρους μας!

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union