Δημιουργία μενού και συσχέτιση με το περιεχόμενο

Στο μενού Εμφάνιση επιλέγετε Μενού και ενεργοποιείτε την επιλογή Δημιουργία Μενού. Συμπληρώστε το Όνομα μενού. Σαν προεπιλογή όλες οι Σελίδες που έχετε δημιουργήσει είναι μέσα στη Δομή του μενού. Αν θέλετε να ενσωματώσετε άρθρο ή μια κατηγορία άρθρων μέσα στη δομή μενού θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Κατηγορίες και να επιλέξετε την κατηγορία που [...]

5 Αυγούστου, 2015|

Δημιουργία Κατηγοριών, Άρθρων

Σε αυτό το σημείο ορίζετε δυναμικά το περιεχόμενο στον ιστότοπο ‐ ιστολόγιο σας. Για να μπορέσετε να εισάγετε ένα νέο άρθρο θα πρέπει να ορισθούν πρώτα κατηγορίες. Στο μενού Άρθρα επιλέγετε Κατηγορίες. Ορίστε το Όνομα, το Σύντομο όνομα, Περιγραφή καθώς και αν η κατηγορία που ορίσατε είναι υποενότητα ή όχι στην επιλογή Γονέας. Επαναλάβετε τη [...]

5 Αυγούστου, 2015|

Δημιουργία σελίδων

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα. Στο Μενού Σελίδες βλέπετε τις υπάρχουσες σελίδες καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα. Στην Προσθήκη νέας εμφανίζετε το παρακάτω παράθυρο με τα σημεία που θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή. Γράφετε τον τίτλο της σελίδας στο σημείο «Δώστε τον τίτλο εδώ». Στη συνέχεια προσθέστε [...]

5 Αυγούστου, 2015|

Είσοδος στην Υπηρεσία

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέξτε Log in πάνω αριστερά στην οθόνης σας.   Θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία Ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του Upnet ID σας και να πατήστε σύνδεση Μετά την σύνδεσή σας θα εμφανίζετε στο πάνω αριστερά μέρος [...]

4 Αυγούστου, 2015|