1 Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέξτε Log in πάνω αριστερά στην οθόνης σας.

blogs_1
2  Θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία Ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του Upnet ID σας και να πατήστε σύνδεση
blogs_2

3 Μετά την σύνδεσή σας θα εμφανίζετε στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης σας το μενού “Οι Ιστότοποί μου” (1) Εκεί επιλέγετε τον ιστότοπο με το username σας (2) και σας εμφανίζονται δυο βασικές επιλογές ο “Πίνακας ελέγχου” (3) όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τον ιστότοπο σας και η επιλογή “Επισκεφθείτε τον ιστότοπο” (4) όπου μπορείτε να δείτε πως φαίνεται ο ιστότοπός σας στους άλλους.

blogs_3

4 Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τον πίνακα ελέγχου του blog σας.

blogs_4

5 Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε την αρχική σελίδα του blog σας όπως αυτή είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
blogs_5