Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα.

Στο Μενού Σελίδες βλέπετε τις υπάρχουσες σελίδες καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα.

events_pages

Στην Προσθήκη νέας εμφανίζετε το παρακάτω παράθυρο με τα σημεία που θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή.

events_add_page

Γράφετε τον τίτλο της σελίδας στο σημείο «Δώστε τον τίτλο εδώ». Στη συνέχεια προσθέστε το κείμενο. Αν επιθυμείτε να εμπλουτίσετε τη σελίδα σας με πολυμέσα μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προσθήκη πολυμέσων.
Ακριβώς κάτω από την σελίδα που έχετε ξεκινήσει να συντάσσετε μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες της σελίδας. Για να εμφανιστούν περισσότερες ιδιότητες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν από τις «Επιλογές προβολής». Μια σημαντική ιδιότητα μίας σελίδας είναι αν είναι ενεργοποιημένη η Συζήτηση και το αν Επιτρέπονται τα σχόλια. Σε ένα ιστότοπο με στατικό περιεχόμενο τα σχόλια δε χρειάζονται. Στη συνέχεια επιλέξτε «Δημοσίευση».

5 Αυγούστου, 2015|

Share This Story, Choose Your Platform!