Αρχείο κατηγορίας Χωρίς κατηγορία

Welcome to my Personal Website

Hello, and thanks for visiting! I’m an Assistant Professor in the Department of Mechanical and Aeronautical Engineering at the University of Patras, Greece working on novel ideas related to structural dynamics, composite and smart materials.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο