Εκλογική χαμάδα…

Η ελευθερία της [εκλογικής] ματαιότητας

… Ας ματαιοπονούμε, ας αποτελούμε μειοψηφία γραφική. Το να μειοψηφείς, άλλωστε, είναι η καλύτερη μορφή ελευθερίας.

Κωνσταντίνος Μάγνης

Πρωτογενές πλεόνασμα, Πελοπόννησος της Κυριακής, 2 Ιουνίου 2ο19

Comments are closed.